بالا

فیلم آموزشی به همراه لینک کلاس ها در وادانا

فیلم آموزشی به همراه لینک کلاس ها در وادانا
http://vadana10.iauec.ac.ir/login/index.php

⭕️ اگر مغایرتی در دروس انتخابی نیسمال جاری در وادانا می بینید نگران نباشید پس از حذف و اضافه درست می شود

ارسال یک دیدگاه