بالا

همایش دوچرخه سواری

سومین همایش دوچرخه سواری مدارس سما آستارا با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ورییس آموزش وپرورش وحضور کثیری از دانش آموزان در تاریخ ۹۶/۰۷/۲۷ برگزارشد.

ارسال یک دیدگاه

برای امنیت ، استفاده از سرویس کپتچا گوگل مورد نیاز گوگل استسیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده.

Iبا این شرایط موافقید.