خوش آمدید
تماس 01344833595
بالا

همایش دوچرخه سواری

سومین همایش دوچرخه سواری مدارس سما آستارا با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ورییس آموزش وپرورش وحضور کثیری از دانش آموزان در تاریخ ۹۶/۰۷/۲۷ برگزارشد.

ارسال یک دیدگاه

برای امنیت ، استفاده از سرویس کپتچا گوگل مورد نیاز گوگل استسیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده.

Iبا این شرایط موافقید.