بالا

کانون هلال احمر

در آستانه سالروز زلزله بم مانور بزرگ  ایمنی در برابر زلزله  و تخلیه اضطراری در دانشکده فنی سما واحد آستارا برگزار شد.

این مانور بزرگ با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان و کانون هلال احمر و دانشجویان سما واحد آستارا، با حضور کلیه کارگروه های امداد و نجات شهرستان، با هدف کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله به­وسیله ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی و ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر زلزله و افزایش سطح آگاهی دانشجویان در مورد زلزله و سایر پدیده هایطبیعی در روز چهارشنبه ۰۴/۱۰/۹۲ رأس ساعت ۱۰ صبح به انجام رسید.

لازم به ذکر است که که علاوه بر رؤسای کارگروههای امداد و نجات، مسئولین ادارات مختلف شهرستان نیز از مهمانان و مدعوین این مانور بزرگ بودند.