بالا

بخشنامه ها

جهت اخذ وام صندوق رفاه دانشجویی فرم های ذیل را دانلود نمایید

مدارک لازم

کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن۲ سری

فیش حقوقی وحکم کارگزینی ضامن۲ سری

کسر اقساط ضامن ۲ سری

دریافت فایل ها

فرم ۲۱

فرم۳

فرم۲۰