بالا

بخشنامه های اداری

مدارک لازم جهت پرونده مصاحبه علمي اساتيد حق التدريس:

۱) ۳سری از فرم ۱

۲) ۳ سری تصویر مدارک دانشگاهی ( دوره کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری )

۳) ۳ سری تصویر کارت ملی ( هر دو طرف )

۴)۳ نسخه تصویر از تمامی صفحات شناسنامه

۵)۳سری تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت

۶) ۶ قطعه عکس ۴*۳

۷)همراه داشتن مقاله یا کتاب

۸) همراه داشتن پايان نامه

دریافت

فرم شماره۱