بالا

افتخارات

قهرمانی درمسابقات پاورلیفتینگ آسیایی 

سالارمجدی دانشجوی رشته معماری سما آستارا در۳۰ امین مسابقات پاورلیفتینگ آسیا قهرمان شد.