بالا

168

نتايج موفق

678

مربيان مورد اعتماد

347

رخدادهاي برنامه ريزي شده

1912

دوره هاي موجود

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۹ - ۹۸

انتخاب واحد اينترنتي
شنبه ۹۸/۶/۹ لغايت پنج شنبه ۹۸/۶/۲۱
شروع كلاس ها
شنبه ۹۸/۶/۲۳
حذف و اضافه
شنبه ۹۸/۷/۶ لغايت چهارشنبه ۹۸/۷/۱۱
پايان كلاس ها
پنج شنبه ۹۸/۱۰/۱۲
شروع امتحانات
شنبه ۹۸/۱۰/۱۴
اتمام امتحانات
پنج شنبه ۹۸/۱۰/۲۶

*ساعات انتخاب واحد و ثبت نام با تاخير از ساعت ۳۰/۸ الي ۲۴ از طريق سامانه آموزشي و  اينترنتي مي باشد.

*ساعات  حذف و اضافه از ساعت ۳۰/۸ الي ۳۰/۱۵ به صورت حضوري  و توسط حوزه ي آموزش انجام مي گردد.

a
a

وام دانشجویی

اعطای وام بلند مدت دانشجویی با بازپرداخت پس از فارغ التحصیلی

استفاده از اساتیدمجرب،با بهره مندی از تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی

با شرایط ویژه ثبت نام بصورت تمام اقساط

عدم محدودیت نوع دیپلم برای پذیرش دانشجو برای کل رشته هابه صورت بدون کنکور

a

تضمین آینده شما

کارگاه تخصصی برق و PLC

کارگاه مکانیک خودرو

آزمایشگاه شیمی و مکانیک خاک

سایت تخخصی کامپیوتر

a

دانشکده سما آستارا در رشته های زیر بدون کنکور دانشجو می پذیرد

الکتروتکنیک-برق صنعتی

معماری

کامپیوتر

عمران

تربیت بدنی

حسابداری

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

امور زراعی-باغبانی

امور دامی-پرورش طیور

مربی کودک

a