بالا

168

نتايج موفق

678

مربيان مورد اعتماد

347

رخدادهاي برنامه ريزي شده

1912

دوره هاي موجود

نیمسال 2-98-97

ثبت نام وانتخاب واحد:97/11/06الی 97/11/11
حذف واضافه:97/11/27الی 97/12/02
شروع کلاسها:97/11/13
پایان کلاسها:98/03/23
امتحانات:98/03/25 الی 98/04/06
a
a

وام دانشجویی

اعطای وام بلند مدت دانشجویی با بازپرداخت پس از فارغ التحصیلی

استفاده از اساتیدمجرب،با بهره مندی از تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی

با شرایط ویژه ثبت نام بصورت تمام اقساط

عدم محدودیت نوع دیپلم برای پذیرش دانشجو برای کل رشته هابه صورت بدون کنکور

a

تضمین آینده شما

کارگاه تخصصی برق و PLC

کارگاه مکانیک خودرو

آزمایشگاه شیمی و مکانیک خاک

سایت تخخصی کامپیوتر

a

دانشکده سما آستارا در رشته های زیر بدون کنکور دانشجو می پذیرد

الکتروتکنیک-برق صنعتی

معماری

کامپیوتر

عمران

تربیت بدنی

حسابداری

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

مردم آموزش مي دهند. مردم ياد مي گيرند. اين جايي است که آنها اتصال دارند.

امور زراعی-باغبانی

امور دامی-پرورش طیور

مربی کودک

a