سايت اصلي

 

شماره تلفن های مستقیم دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد آستارا

 

ردیف

سمت

شماره تلفن

2

معاون آموزشی و دانشجویی)

5263400

3

امور فرهنگی و پرورشی)

5261172

4

امور مالی

5261170

5

امور اداری اپراتور کامپیوتر

5261170

7

امور آموزشی و دانشجویی و امتحانات   

5261172

3

امور دانشجویی وفارغ التحصیلان

5261172

19

تلفنخانه

5263595

آدرس پستی : آستارا- خیابان امام خمینی - جنب اداره مخابرات دانشکده فنی سما آستارا-کدپستی :83159-43919

All rights reserved